Wszystkie wpisy, których autorem jest kuba

Droga do niepodległości

Droga do niepodległości

Fatalna sytuacja Turcji pobudziła do działania patriotów. W maju 1919 r. Grecy wylądowali w okolicach Izmiru z zamiarem zajęcia przyznanych im ziem. Towarzyszyły temu krwawe pogromy muzułmańskiej ludności. Na okupowanych terenach zaczęła …

Upadek

Upadek

Wojna turecko-rosyjska lat 1877 – 78 pogłębiła finansowe problemy tak, że w 1881 r. rząd ogłosił niewypłacalność. Powstał wówczas Zarząd Długu Publicznego, który z większym lub mniejszym powodzeniem próbował ratować opłakany stan państwa. Na domiar złego Abdulhamid II wprowadził …

Zewnętrzne oznaki kryzysu

Zewnętrzne oznaki kryzysu

Reformy w Turcji nie były przeprowadzane bez przeszkód zewnętrznych. Najpierw wybuchła wojna z Rosją i Austrią, wspomniana powyżej. Wprawdzie Osmanowie nie ponieśli strat, ale działania wojenne i związane z tym wydatki wydatnie osłabiły struktury państwa. Z kolei …

Wiek reform

Wiek reform

Radykalne reformy mające na celu wydobycie państwa z rozpaczliwej sytuacji wewnętrznej, która miała swój wydźwięk w stosunkach międzynarodowych, rozpoczął sułtan Abdulhamid I (1774 – 89). Przeprowadził reorganizację wojska, którego struktury i wyposażenie uznano, całkiem słusznie, za przestarzałe. Zaczął …

Chory człowiek Europy

Chory człowiek Europy

Przełom w dziejach Turcji nastąpił wraz z zawarciem pokoju w Karłowicach w 1699 r. Panujący wtedy sułtan Mustafa II wyprawiał się na północne i zachodnie rubieże imperium w celu odpierania Rosji, Wenecji i innych państw nacierających na …

Oddech

Oddech

W 1656 r., za panowania Mehmeda IV, a właściwie jego matki, sułtanki Turhan, powołano na stanowisko wielkiego wezyra Mehmeda Paszę Kóprulu – Albańczyka z pochodzenia. Obejmując urząd, postawił szereg warunków, z których najważniejszymi były niewtrącanie się dworu do jego …

Powolny schyłek

Powolny schyłek

Już za następców Sulejmana, Selima II (1566 – 74) i Murada III (1574 – 95), pojawiły się pierwsze oznaki kryzysu imperium. Państwo zaczęło słabnąć z powodu przestarzałego systemu lennego, który rozwijającej się administracji i coraz większej armii oraz …

Złoty wiek

Złoty wiek

Złoty wiek rozpoczął się dla Turcji w zasadzie już za panowania Mehmeda II, ale dopiero za jego następców Osmanowie przeżyli prawdziwy szczyt potęgi imperium, co przełożone było nie tylko na liczbę wspaniałych budowli i ogólny rozwój kultury, ale …

Imperium się rozrasta

Imperium się rozrasta

Państwo tureckie stało się prawdziwym mocarstwem po tym, jak Murad I rozgromił Serbów w wielkiej bitwie pod Kosowym Polem w 1389 r. Nikt już nie mógł powstrzymać tureckiego naporu na Bałkany i wkrótce Turcy opanowali całą Bułgarię …

Janczarzy

Janczarzy

Początkowo siły zbrojne państwa osmańskiego byty zorganizowane w tradycyjny, czyli właściwie jeszcze plemienny, sposób Polegał on na tym, że wódz zbierał wokół siebie mężczyzn tworzących jego drużynę, która wiernie mu służyła. Wraz z przyrostem populacji starsi z rodu stawali …