Wszystkie wpisy, których autorem jest kuba

Zewnętrzne oznaki kryzysu

Zewnętrzne oznaki kryzysu

Reformy w Turcji nie były przeprowadzane bez przeszkód zewnętrznych. Najpierw wybuchła wojna z Rosją i Austrią, wspomniana powyżej. Wprawdzie Osmanowie nie ponieśli strat, ale działania wojenne i związane z tym wydatki wydatnie …

Wiek reform

Wiek reform

Radykalne reformy mające na celu wydobycie państwa z rozpaczliwej sytuacji wewnętrznej, która miała swój wydźwięk w stosunkach międzynarodowych, rozpoczął sułtan Abdulhamid I (1774 – 89). Przeprowadził reorganizację wojska, którego struktury i wyposażenie uznano, całkiem słusznie, za przestarzałe. Zaczął …

Chory człowiek Europy

Chory człowiek Europy

Przełom w dziejach Turcji nastąpił wraz z zawarciem pokoju w Karłowicach w 1699 r. Panujący wtedy sułtan Mustafa II wyprawiał się na północne i zachodnie rubieże imperium w celu odpierania Rosji, Wenecji i innych państw nacierających na …

Oddech

Oddech

W 1656 r., za panowania Mehmeda IV, a właściwie jego matki, sułtanki Turhan, powołano na stanowisko wielkiego wezyra Mehmeda Paszę Kóprulu – Albańczyka z pochodzenia. Obejmując urząd, postawił szereg warunków, z których najważniejszymi były niewtrącanie się dworu do jego …

Powolny schyłek

Powolny schyłek

Już za następców Sulejmana, Selima II (1566 – 74) i Murada III (1574 – 95), pojawiły się pierwsze oznaki kryzysu imperium. Państwo zaczęło słabnąć z powodu przestarzałego systemu lennego, który rozwijającej się administracji i coraz większej armii oraz …

Złoty wiek

Złoty wiek

Złoty wiek rozpoczął się dla Turcji w zasadzie już za panowania Mehmeda II, ale dopiero za jego następców Osmanowie przeżyli prawdziwy szczyt potęgi imperium, co przełożone było nie tylko na liczbę wspaniałych budowli i ogólny rozwój kultury, ale …

Imperium się rozrasta

Imperium się rozrasta

Państwo tureckie stało się prawdziwym mocarstwem po tym, jak Murad I rozgromił Serbów w wielkiej bitwie pod Kosowym Polem w 1389 r. Nikt już nie mógł powstrzymać tureckiego naporu na Bałkany i wkrótce Turcy opanowali całą Bułgarię …

Janczarzy

Janczarzy

Początkowo siły zbrojne państwa osmańskiego byty zorganizowane w tradycyjny, czyli właściwie jeszcze plemienny, sposób Polegał on na tym, że wódz zbierał wokół siebie mężczyzn tworzących jego drużynę, która wiernie mu służyła. Wraz z przyrostem populacji starsi z rodu stawali …

Czas Osmanów

Czas Osmanów

Seldżucy byli wprawdzie potęgą, ale nie zdołali odeprzeć ataków wojowniczych Mongołów, którzy w 1243 r. zadali im druzgocącą klęskę w bitwie pod Kosedag (między Sivasem i Erzincanem). Był to kres seldżuckiego państwa, które rozbiło się na szereg niezależnych …

Wyprawy krzyżowe

Wyprawy krzyżowe

Po przegranej bitwie pod Manzikertem, a także zdobyciu nieco wcześniej przez Seldżuków Jerozolimy powstała w świecie zachodnim idea świętej, wyzwoleńczej wojny, wyprawy przeciwko niewiernym. Doraźnym celem miało być odbicie z ich rąk Ziemi Świętej, a przede wszystkim właśnie …