Wszystkie wpisy, których autorem jest kuba

Rozbicie Naczelnego Komitetu Narodowego

Rozbicie Naczelnego Komitetu Narodowego

Dowództwo austro-węgierskie (AOK) zamiast odparować rosyjskie pociągnięcie przez zbliżenie do Polaków, zażądało od legionistów przysięgi na rotę pospolitego ruszenia, bez własnych sztandarów, i narzuciło im generałów dalekich od ich ideologii. 4 …

Piłsudski wydaje wojnę Rosji

Piłsudski wydaje wojnę Rosji

Jakkolwiek koła uświadomione politycznie przeszły przez szkołę samorządu Galicji, „Przeglądu Wszechpolskiego”, a ogół inteligencji miał w uszach wieszcze słowa Wyspiańskiego: „Z tej ziemi państwo wskrzeszę”, jednak po ciężkich zawodach ostatniego dziesięciolecia ogół dopiero stopniowo dochodził do …

Kalendarze Pod znakiem „IKC”

Kalendarze Pod znakiem „IKC”

Odzyskanie niepodległości w 1918 r. przyniosło ogromny rozwój kalendarzy. W latach międzywojennych ukazywały się ich co roku setki. Najrozmaitsze: od planszowych ściennych 365—366-kartkowych, z sentencjami, fraszkami, wierszami, poradami, przypomnieniami, anegdotami itp. Niezwykłą popularność zdobyły również kalendarze …

Romuald Minkiewicz

Romuald Minkiewicz

Wybitny biolog o uznanej renomie, płodny poeta i dramatopisarz, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, niestrudzony prelegent uniwersytetów ludowych, propagator wolnomyślicielstwa, publicysta odważnie głoszący własne zdanie – to tylko część tego, co można powiedzieć o Romualdzie Kazimierzu Minkiewiczu. Urodził się …

Okres powojenny

Okres powojenny

27 kwietnia 1945 r. proklamowano istnienie niepodległego państwa, ustanawiając tymczasowy rząd federalny pod przywództwem Karla Rennera. Austria zachowała granice z 1937 r., ale została podzielona na cztery strefy okupacyjne, pozostające pod kontrolą zwycięskich mocarstw – USA, Związku Radzieckiego, …