Wszystkie wpisy, których autorem jest kuba

Turcy i Wiedeń

Turcy i Wiedeń

Władcy imperium osmańskiego postrzegali Wiedeń jako „miasto złotego jabłka”, ale nie Apfelstrudel mieli na celu, kiedy dwukrotnie oblegali stolicę Austrii. Pierwsze oblężenie miało miejsce w 1529 r., kiedy to Sulejman Wspaniały przez …

Dynastia Habsburgów

Dynastia Habsburgów

Habsburgowie ponieśli początkowo kilka porażek (m.in. w sporach ze Szwajcarią), ale cały czas starali się umocnić swą pozycję. W 1335 r. zaanektowali Karyntię i Krainę, a w 1363 r. Tyrol. Mieli także szansę na opanowanie Polski, bowiem Jadwiga …

Historia Austrii

HISTORIA

Pierwsze ślady obecności ludzi w dolinie Dunaju pochodzą z paleolitu, czego dowodem jest odnaleziony na tym terenie posążek Wenus z Willendorfu, którego wiek określa się na 25 tys. lat. W 1991 r. u stóp lodowca w Alpach Oetztalskich odkryto …

Zdradzony Alketas

Zdradzony Alketas

Alketas był jednym z wodzów Aleksandra Wielkiego, który skrył się wTermessos przed następcą Aleksandra, Antygonem Jednookim. Nie wiemy, na jakim tle wybuchł konflikt pomiędzy dwoma generałami, ale prawdopodobnie chodziło o podział imperium po śmierci władcy Alketasa wsparli młodsi …

Turcja współczesna

Turcja współczesna

Następcą Ozala został dotychczasowy premier Suleyman Demirel, którego rządy można by określić jako bezpłciowe – na styl sprawowania władzy wpływał charakter Demirela, który pod tym względem mocno się różnił od swego charyzmatycznego poprzednika. W 2000 r. prezydenturę objął …

Bez Ataturka

Bez Ataturka

Marskość wątroby spowodowana nadmiernym spożywaniem kawy i alkoholu doprowadziła w 1938 r. do śmierci Kemala Mustafy Ataturka. Stworzony przezeń system mono-partyjny przetrwał do 1945 r., ale już wcześniej pojawiły się oznaki liberalizacji, chociaż słowo to być może nie …

Republika Turcji

Republika Turcji

Po zniesieniu sułtanatu Mehmed VI wyemigrował na Maltę, ale kalifatu nie zlikwidowano, dlatego formalnym jego następcą, sprawującym jednakowoż wyłącznie funkcje religijne, został Abdulmecid, kuzyn Mehmeda. Sprawa ta nie była na rękę Ataturkowi chcącemu jak najszybciej doprowadzić do powstania …

Droga do niepodległości

Droga do niepodległości

Fatalna sytuacja Turcji pobudziła do działania patriotów. W maju 1919 r. Grecy wylądowali w okolicach Izmiru z zamiarem zajęcia przyznanych im ziem. Towarzyszyły temu krwawe pogromy muzułmańskiej ludności. Na okupowanych terenach zaczęła organizować się partyzantka podporządkowana tzw. …

Upadek

Upadek

Wojna turecko-rosyjska lat 1877 – 78 pogłębiła finansowe problemy tak, że w 1881 r. rząd ogłosił niewypłacalność. Powstał wówczas Zarząd Długu Publicznego, który z większym lub mniejszym powodzeniem próbował ratować opłakany stan państwa. Na domiar złego Abdulhamid II wprowadził …