Oblicze Sejmu Ustawodawczego

Oblicze Sejmu Ustawodawczego

Zgromadził się ów sejm 10 lutego 1919 i zaraz stoczył pierwszą walkę. Marszałkiem został Wojciech Trąmpczyński, poznańczyk, prawnik, narodowy demokrata, wytrawny i hartowny parlamentarzysta (155 głosów), gdy kontrkandydat chłop Witos otrzymał głosów 149. Zrazu jako przedstawicieli zaboru …

Traktat wersalski

Traktat wersalski

6 maja plenarna konferencja pokojowa wysłuchała streszczenia traktatu z Niemcami, który nazajutrz zakomunikowano tym ostatnim z zaznaczeniem, że mogą zgłaszać pomysły tylko co do sposobu realizacji ustalonych już zasad. Niemcy protestowali i nie bez skutku, bo w dalszych …

Rewindykacje zachodnie

Rewindykacje zachodnie

Konferencja pokojowa zaczęła się 18 stycznia [1919 r.] ogólnym zebraniem delegatów państw „sprzymierzonych i stowarzyszonych”, po czym rokowania i decyzje skupiły się w Radzie Najwyższej złożonej z szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych [pięciu mocarstw]; później Lloyd George …