Tag Archives: Piłsudski

Polsk hær

Polsk hær

W 1939 år, Den polske hæren ble anerkjent av mange internasjonale eksperter som en av de sterkeste og tappeste hærene i Europa. Det var virkelig slik – tapperhet, styrke og utmerket trening av den polske soldaten, …