Neville Henderson

Neville Henderson

Sir Neville Meyvick Henderson urodził się w 1882 roku. Swą karierę rozpoczął już w wieku 23 lat, kiedy to dołączył do ekipy dyplomatycznej Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat sumiennie wykonywał swe obowiązki, pracując na niskich stanowiskach w przeróżnych angielskich placówkach dyplomatycznych. W latach późniejszych był wielokrotnym ambasadorem Zjednoczonego Królestwa. W 1924 objął na 4 lata urząd ambasadora w Egipcie. Później, na tym samym stanowisku, przez rok rezydował we Francji. Następnie, aż do roku 1935 pełnił funkcję ambasadora w Jugosławii. Przez następne trzy lata kierował działaniami ambasady angielskiej w Argentynie. W latach 1937-39 sprawował rolę ambasadora Wielkiej Brytanii w Niemczech. To właśnie w Berlinie rozegrały się wydarzenia najważniejsze dla kariery dyplomatycznej Hendersona.

Henderson był wielce związany z prowadzoną przez premiera Neville’a Chamberlaina polityką ustępstw wobec Niemiec. Można wręcz rzec, że był zagorzałym zwolennikiem appeasementu. Sprzeciwiał się antyniemieckim poglądom Francuzów i nie miał nic przeciwko hitlerowskim zamierzeniom, co do ekspansji terytorialnej III Rzeszy. Jako brytyjski ambasador w Berlinie uważał, że rząd Wielkiej Brytanii nie posiadał żadnego interesu w tym, by potępiać niemiecką politykę zagraniczną. Co więcej, przyjaźnił się z wieloma wysoko postawionymi niemieckimi urzędnikami, a zwłaszcza z Ministrem Lotnictwa, Hermannem Goeringiem, którego to cieszył się wyjątkowymi względami.

Henderson w 1938 roku wspierał postanowienia monachijskie, będąc wówczas pewnym, że Hitler nie miał już, prócz zadeklarowanych, żadnych pretensji co do reszty Europy. Rozczarowanie przyniosły mu później dalsze podboje niemieckiego przywódcy, kiedy to już w 1939 roku Wehrmacht zajął resztę Czechosłowacji.

Dotyczące sprawy polskiej wydarzenia, w których udział brał Henderson, miały miejsce pod koniec sierpnia 1939 roku, w przededniu wybuchu II wojny światowej. Wtedy to, wiedziony nadzieją utrzymania pokoju w Europie, brytyjski dyplomata za wszelką cenę starał się odsunąć Hitlera od ataku na II Rzeczpospolitą. Liczne próby, podejmowane w roli mediatora pomiędzy dwoma krajami, spełzły jednak na niczym, co wiemy z historii. Załamany fiaskiem swych działań, Henderson opuścił Berlin tuż po wypowiedzeniu II Rzeszy wojny przez jego rząd.

Zmarł w 1942 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *