Archiwum kategorii: Okres międzywojenny

Rokosz listopadowy

Rokosz listopadowy

Strajk pracowników państwowych rozpoczęli maszyniści kolejowi, stosunkowo jeszcze najlepiej sytuowani. Rząd ogłosił militaryzację kolei i zaczął powoływać kolejarzy do wojska. W Krakowie i Tarnowie zapowiedziano sądy doraźne. 3 listopada [1923 r.] Centralny Komitet Wykonawczy PPS ogłosił strajk powszechny …

Precz z reakcją!

Precz z reakcją!

Z chwilą, gdy ten okrzyk zaczął rozbrzmiewać pod adresem partii reprezentujących większość wyborców i z górą 2/3 narodu polskiego i pod adresem sejmu wybranego swobodnie i uczciwie, musiano użyć nadzwyczajnych haseł i metod, aby rząd prawicowo-centrowy obalić. …