Okres powojenny

Okres powojenny

27 kwietnia 1945 r. proklamowano istnienie niepodległego państwa, ustanawiając tymczasowy rząd federalny pod przywództwem Karla Rennera. Austria zachowała granice z 1937 r., ale została podzielona na cztery strefy okupacyjne, pozostające pod kontrolą zwycięskich …

Maria Teresa

Maria Teresa

Maria Teresa (1717-1780) była bardzo znaczącą postacią w austriackiej historii. Świat wielkiej polityki upomniał się o nią w momencie, gdy jej ojciec zmarł, nie pozostawiwszy po sobie żadnego męskiego potomka. Władzę dzierżyła przez 40 lat, w trakcie których …

Lata reform

Lata reform

Śmierć Karola II, ostatniego Habsburga z linii hiszpańskiej, zbiegła się z momentem uwikłania Austrii w wojnę o hiszpańską sukcesję (1701-1714). W jej wyniku cesarz Karol VI zachował jedynie zależne posiadłości hiszpańskie (m.in. Niderlandy i część Wioch), co zmusiło …

Turcy i Wiedeń

Turcy i Wiedeń

Władcy imperium osmańskiego postrzegali Wiedeń jako „miasto złotego jabłka”, ale nie Apfelstrudel mieli na celu, kiedy dwukrotnie oblegali stolicę Austrii. Pierwsze oblężenie miało miejsce w 1529 r., kiedy to Sulejman Wspaniały przez 18 dni bezskutecznie próbował pokonać …

Dynastia Habsburgów

Dynastia Habsburgów

Habsburgowie ponieśli początkowo kilka porażek (m.in. w sporach ze Szwajcarią), ale cały czas starali się umocnić swą pozycję. W 1335 r. zaanektowali Karyntię i Krainę, a w 1363 r. Tyrol. Mieli także szansę na opanowanie Polski, bowiem Jadwiga …

Historia Austrii

HISTORIA

Pierwsze ślady obecności ludzi w dolinie Dunaju pochodzą z paleolitu, czego dowodem jest odnaleziony na tym terenie posążek Wenus z Willendorfu, którego wiek określa się na 25 tys. lat. W 1991 r. u stóp lodowca w Alpach Oetztalskich odkryto …

Zdradzony Alketas

Zdradzony Alketas

Alketas był jednym z wodzów Aleksandra Wielkiego, który skrył się wTermessos przed następcą Aleksandra, Antygonem Jednookim. Nie wiemy, na jakim tle wybuchł konflikt pomiędzy dwoma generałami, ale prawdopodobnie chodziło o podział imperium po śmierci władcy Alketasa wsparli młodsi …

Turcja współczesna

Turcja współczesna

Następcą Ozala został dotychczasowy premier Suleyman Demirel, którego rządy można by określić jako bezpłciowe – na styl sprawowania władzy wpływał charakter Demirela, który pod tym względem mocno się różnił od swego charyzmatycznego poprzednika. W 2000 r. prezydenturę objął …

Bez Ataturka

Bez Ataturka

Marskość wątroby spowodowana nadmiernym spożywaniem kawy i alkoholu doprowadziła w 1938 r. do śmierci Kemala Mustafy Ataturka. Stworzony przezeń system mono-partyjny przetrwał do 1945 r., ale już wcześniej pojawiły się oznaki liberalizacji, chociaż słowo to być może nie …