Henryk Minkiewicz

Henryk Minkiewicz

Henryk Minkiewicz przyszedł na świat dnia 19 stycznia 1880 roku w Suwałkach, w rodzinie urzędnika Izby Skarbowej, Kazimierza Minkiewicza. Matka jego, Karolina z Michałowskich, pochodziła z Rajgrodu, ojciec zaś z Filipowa, z rodziny mieszczańskiej, o szlacheckim rodowodzie i …

Lekki czołg T-50

Lekki czołg T-50

W latach trzydziestych XX wieku T-26 był jedynym czołgiem eskortowym piechoty na uzbrojeniu Armii Czerwonej. Główna, armatnia wersja tego czołgu, przyjęta do służby i produkowana od 1933 roku, pod koniec dekady nie odpowiadała już w pełni osiągniętemu …

Kalendarze w latach niewoli

Kalendarze w latach niewoli

Ogromna, bardzo już zróżnicowana produkcja kalendarzowa nie została zahamowana przez zaborców. Nadal ukazywały się kalendarze mające tradycję. Zaczęły wychodzić również nowe. Szczególnie rozwinęły się kalendarze gospodarskie, a w Galicji i zaborze rosyjskim pierwszych lat XIX w. …

Kalendarze polityczne

Kalendarze polityczne

Począwszy od 1737 r. zaczęły ukazywać się w Polsce kalendarze polityczne, a następnie — polityczno-historyczne i obywatelskie, pomyślane ambitnie, z troską o wysoki poziom i rzetelność informacji, służące wiedzy i wychowaniu, nauce i kulturze, wyrażające nierzadko postępowe idee, …

Neville Chamberlain

Neville Chamberlain

Arthur Neville Chamberlain, angielski polityk, urodził się 18 marca 1869 roku w Edgbaston, niedaleko Birmingham. Fakt, iż wywodził się z wysoko postawionej rodziny, ułatwił mu w osiągnięciu kariery politycznej. Tuż po I wojnie światowej Chamberlain objął resort Ministerstwa …