Category Archives: första världskriget

Riga rum

Riga rum

Vid tiden för "Vistula-miraklet" läste den polska delegationen under ledning av Jan Dąbski i Minsk sovjeternas fruktansvärda fredsförhållanden.: gränsen till Curzon flyttades också till Chełm-regionen, nedrustning av Polen till 50 000 armén, publicering av krigsmaterial, …

Paderewskis regering

Paderewskis regering

Det kändes ofta i Polen, att en sådan regering inte kan representera staten med värdighet vid kongressen utomlands. Han kom från Paris i december, som delegat till kommittén, Stanisław Grabski, för att övertyga Belweder (huvudchefens huvudkontor) o konieczności rozszerzenia rządu na wszystkie odłamy

"Moraczewszczyzna"

"Moraczewszczyzna"

Kapten-premiärministern visade sig inte omedelbart vara en så hård fraktion att han skulle bli känd efter många år 20 bland striderna till höger och vänster. En het polack och en demokrat, en smart självlärd person i politiken, han anpassade sig till den förgudade befälhavaren, ale też słuchał rad liderów

Piłsudski i Warszawa

Piłsudski i Warszawa

Świeżyńskis regering krävde också frisläppandet av den mest populära ledaren från tyskarna. Men detta ingripande var onödigt. De avgörande tyska faktorerna före kapituleringen började med Magdeburg-fången efter räkning. Kesslers layouter, för att få en garanti från honom, że pohamuje rewindykacje i odwet