Czas Osmanów

Czas Osmanów

Seldżucy byli wprawdzie potęgą, ale nie zdołali odeprzeć ataków wojowniczych Mongołów, którzy w 1243 r. zadali im druzgocącą klęskę w bitwie pod Kosedag (między Sivasem i Erzincanem). Był to kres seldżuckiego państwa, które …

Wyprawy krzyżowe

Wyprawy krzyżowe

Po przegranej bitwie pod Manzikertem, a także zdobyciu nieco wcześniej przez Seldżuków Jerozolimy powstała w świecie zachodnim idea świętej, wyzwoleńczej wojny, wyprawy przeciwko niewiernym. Doraźnym celem miało być odbicie z ich rąk Ziemi Świętej, a przede wszystkim właśnie …

Ikonoklaści

Ikonoklaści

Leon III i jego doradcy doszli do przekonania, że przyczyn niekorzystnego układania się spraw cesarstwa należy szukać w religii, w stosunkach z Bogiem. Od początku swego istnienia cesarstwo bizantyńskie pretendowało do roli krzewiciela wiary chrześcijańskiej, jego naród miał być …

Inwazja islamu

Inwazja islamu

Podczas gdy Herakliusz wyprawiał się na Persów, zrodził się na Półwyspie Arabskim nowy ruch religijny, który z powodzeniem rozprzestrzeniał jego inicjator – prorok Mahomet. Wkrótce Arabowie stali się potężną siłą polityczną zagrażającą ówczesnym monarchiom, szczególnie zaś osłabionym wojnami …

Wczesny okres Bizancjum

Wczesny okres Bizancjum

Kryzys gnębiący cesarstwo rzymskie doprowadził najpierw do podzielenia go na część wschodnią i zachodnią, a następnie, pod koniec IV w., do całkowitego upadku Italii. Już cesarz Konstantyn Wielki (306 – 337) przeniósł stolicę do leżącego nad Bosforem …

Rządy Persów 

Rządy Persów

Wraz z podbojem perskim skończył się okres prosperity miast greckich na zachodnim wybrzeżu. Mimo że były one do tej pory poddanymi Lidii, nie czuły się z tego względu szczególnie urażone, natomiast z Persami układało im się nie najlepiej. …