Ikonoklaści

Ikonoklaści

Leon III i jego doradcy doszli do przekonania, że przyczyn niekorzystnego układania się spraw cesarstwa należy szukać w religii, w stosunkach z Bogiem. Od początku swego istnienia cesarstwo bizantyńskie pretendowało do roli krzewiciela wiary chrześcijańskiej, jego naród miał być …

Inwazja islamu

Inwazja islamu

Podczas gdy Herakliusz wyprawiał się na Persów, zrodził się na Półwyspie Arabskim nowy ruch religijny, który z powodzeniem rozprzestrzeniał jego inicjator – prorok Mahomet. Wkrótce Arabowie stali się potężną siłą polityczną zagrażającą ówczesnym monarchiom, szczególnie zaś osłabionym wojnami …

Wczesny okres Bizancjum

Wczesny okres Bizancjum

Kryzys gnębiący cesarstwo rzymskie doprowadził najpierw do podzielenia go na część wschodnią i zachodnią, a następnie, pod koniec IV w., do całkowitego upadku Italii. Już cesarz Konstantyn Wielki (306 – 337) przeniósł stolicę do leżącego nad Bosforem …

Rządy Persów 

Rządy Persów

Wraz z podbojem perskim skończył się okres prosperity miast greckich na zachodnim wybrzeżu. Mimo że były one do tej pory poddanymi Lidii, nie czuły się z tego względu szczególnie urażone, natomiast z Persami układało im się nie najlepiej. …

Pradzieje

Pradzieje

Historię kraju rozpatrzymy jako dzieje ziem, na których rozciąga się współczesna Turcja. Półwysep Anatolijski zamieszkany był od dawien dawna, co było częściowo skutkiem jego dogodnego położenia pomiędzy Europą a Azją Zachodnią. Przez Anatolię migrowały ludy, przeważnie w kierunkach na …