Phrygs og Lydians – hetitternes arvinger

Phrygs og Lydians – hetitternes arvinger

Frigianernes og lydianernes stammer strømmet inn i Lilleasia fra Thrakia og Makedonia, og man kan utlede fra Homers Iliade, det allerede under trojanskrigen (XII w. p.n.e.) det var flere frygiske sentre i Anatolia, som fylte tomrommet som ble skapt av Hetitt-imperiets fall. Imidlertid blomstret Phrygia som en samlet stat rundt. VIII w. p.n.e., når kong Midas styrte det mange ganger, kan vi møte ham som en helt fra gresk mytologi. På den tiden nådde Frygia Kilikia ved Middelhavet, Eufrat i øst og til Egeerhavet i vest. Hovedstaden i staten var byen Gordion (100 km vest for Ankary), hvor det ble bygget et stort palasskompleks og mange andre flotte bygninger, restene som vi kan beundre den dag i dag (også en av verdens største tumuli). På begynnelsen av det 7. århundre. p.n.e. Indo-europeiske kimmerere kom hit, fører til fallet av Phrygas. De angrep og sparket Gordion og plyndret de neste tiårene de tidligere landene i den frygiske staten.

Lydianerne overtok frygassen, som okkuperte landene i den vestlige delen av Lilleasia. Lydia begynte å regne som den dominerende politiske kraften i regionen rundt kong Gyges 'regjeringstid (685 – 652 r. p.n.e.), som har vedtatt omfattende utvidelsesplaner. Lydianerne ønsket først og fremst å kontrollere de greske koloniene som ligger ved kysten av Egeerhavet, men disse forsvarte seg voldsomt. Den siste kongen av Lydia, tross alt (hvis hovedstad var Sardis), den berømte Croesus (560 – 546 r. p.n.e.), klarte å underkaste alle joniske byer, og bare Miletus beholdt fullstendig uavhengighet under avtalen. Riktignok løftet Croesus den lydiske staten til toppen av sin makt (selv om de første myntene i verden allerede var blitt preget her), men førte samtidig til dens undergang. Etter velstanden i vest bestemte han seg for å forutse det persiske angrepet, som etter å ha overtatt mederne, ligger mellom Lydia og Persia, grenser til delstaten Croesus. Ekspedisjon med 546 r. p.n.e. det lyktes ikke, og den oppmuntrede kongen av Persia, Cyrus, fulgte den tilbaketrukne Kroesus og knuste hæren sin fullstendig i slaget ved Sardis. Veien til erobring av Lilleasia var åpen for perserne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *