Geschiedenis van Oostenrijk

VERHAAL

De eerste sporen van menselijke aanwezigheid in de Donauvallei zijn afkomstig uit het paleolithicum, zoals blijkt uit het standbeeld van Venus van Willendorf dat in dit gebied is gevonden, wiens leeftijd wordt bepaald door 25 duizend. jaar. W. 1991 r. Een menselijk lichaam uit de late steentijd werd ontdekt aan de voet van een gletsjer in de Ötztaler Alpen (tand. Ice Tomb-frame in hoofdstuk Tyiol). Toen in de eerste eeuw. p.n.e. de Romeinen kwamen naar deze plek, er waren hier al Keltische nederzettingen, opgericht ca. 500 jaren eerder door Galliërs die naar het oosten dwaalden. De Kelten hadden een lange geschiedenis van zoutwinning in Hallstatt en handel langs de alpenroutes van noord naar zuid. De Romeinen stichtten nederzettingen in het gebied vanuit Brigantium (Bregencja) doe Carnun-tum (Petronell), aan het liegen 40 km ten oosten van het militaire kamp Vindobona (later Wenen). De noordgrens van het rijk werd gemarkeerd door de Donau, genaamd Danuvius in de Romeinse tijd. Het was een natuurlijke barrière voor de Germaanse stammen die vanuit het noorden oprukten.

W V w. geen van beide. het Romeinse rijk is gevallen, en de Romeinen werden verslagen door de stammen die uit het noorden kwamen.

Donau-vallei, dat is een belangrijke plaats voor overtochten op de oost-westroute, het trok opeenvolgende golven van oorlogszuchtige stammen aan, proberen controle te krijgen over deze gebieden. Voor en na de Romeinen werden deze landen bewoond door Germanen, Slavisch, Hunnen, Goci, Franks, Beieren, Avaren en Magyaren. W VII w. het gebied tussen de oostelijke Alpen en het Weense Woud werd gecontroleerd door rivaliserende Beieren en Slaven (de laatste kwam uit het zuidoosten).

Karel de grote

Karel de grote, Koning van de Franken en de Romeinse keizer, alle verslagen hebben, die hem in de weg stonden, w 803 r. geen van beide. hij maakte van de Donau-vallei een grensprovincie van zijn rijk – Eastmarch (Ostmark). Het lag ten westen van Wenen en werd begrensd door rivieren: Anijs (Enns), Raba (Raab) en Drawa. Na de dood van Karel de Grote, St. 814 r. het Karolingische rijk was verdeeld in drie delen, en de Eastmarch werd ingenomen door de stam van Magyaren (Hongaren).

Toen Otto I the Great, controle uitoefenen over het oostelijke deel van het oude Karolingische rijk, versloeg de Magyaren in de Slag om de Lech (955 r.), Marchia Wschodnia została odbudowana. Zeven jaar later kroonde paus Johannes XII Otto tot keizer van het Romeinse rijk van de Duitse natie. W. 966 r. Ostmark werd voor het eerst genoemd als Ostarrichi, welke naam lijkt op de huidige naam van Oostenrijk – Osterreich.

Babenbergowie

W. 976 r. de waardigheid van de markgraaf (een Duitse adellijke titel hoger dan die van de graaf) De oostelijke mars werd gegeven aan Leopold von Babenberg, afstammeling van een adellijke Beierse familie. De Babenbergs breidden geleidelijk hun invloed uit, bezetten in de 11e eeuw. Wenen en een groot deel van het huidige Neder-Oostenrijk, een w 1192 r. het overnemen van Stiermarken en een groot deel van Opper-Oostenrijk. Het was ook een periode van levendige handel en economische bloei. W. 1156 r. De Romeinse keizer Frederik Barbarossa gaf de Babenbergs de prinselijke titel, en het hoofd van de familie, Henryk II, Hij vestigde zijn vaste verblijfplaats in Wenen.

W. 1246 r. in de strijd met Hongarije over Litouwen (aan de Oostenrijks-Hongaarse grens) de laatste mannelijke afstammeling van de familie stierf, Prins Frederik II. Heel Oostenrijk was kort daarna, als een gemakkelijke vergrootglas, kwam onder de controle van de latere Tsjechische koning Otokar II. Deze heerser, heerst in een enorm gebied (van de Sudeten, aan de noordgrens van het huidige Tsjechië, helemaal tot aan de Adriatische Zee), weigerde hulde te brengen aan de nieuwe Romeinse keizer Rudolf I Habsburg. Hij heeft ervoor betaald met zijn leven, Omdat in 1278 r. hij stierf in de strijd met zijn machtige vijand bij Dry Lattice (in de Moravische velden). W. 1282 r. Rudolf I schonk zijn twee zonen Oostenrijk en Stiermarken een leengoed, en vanaf dat moment begon het. Habsburgse heerschappij – een van de machtigste dynastieën in de geschiedenis van Europa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *