Tag Archives: פילסודסקי

אמנות, אמנות…

אמנות, אמנות…

אפשר לומר, שמאותה תקופת חזרת העצמאות פולין הייתה בסתירה לשכנותיה. שניהם גרמניה, וברית המועצות לא קיבלה את אובדן האדמה, עליו נוסדה מדינת פולין – מדינה, שלמרבה הצער ממוקמים בין שתי מעצמות, musiało