Tag Archives: מולוטוב

מה שעשה סטלין?

מה שעשה סטלין?

בשנים 1936-37, לאחר שחזור כלכלת המדינה והכפר הסובייטי, סוף סוף הצליח סטלין להתמודד עם הצבא והרחבת תחום ההשפעה שלו. עם זאת בחשבון, הוא קיבל החלטה אימפריאליסטית בדרך כלל לכוון את התרחבותו מזרחית לברית המועצות, co