Wszystkie wpisy, których autorem jest kuba

Rokosz listopadowy

Rokosz listopadowy

Strajk pracowników państwowych rozpoczęli maszyniści kolejowi, stosunkowo jeszcze najlepiej sytuowani. Rząd ogłosił militaryzację kolei i zaczął powoływać kolejarzy do wojska. W Krakowie i Tarnowie zapowiedziano sądy doraźne. 3 listopada [1923 r.] Centralny Komitet Wykonawczy PPS ogłosił strajk powszechny …

Precz z reakcją!

Precz z reakcją!

Z chwilą, gdy ten okrzyk zaczął rozbrzmiewać pod adresem partii reprezentujących większość wyborców i z górą 2/3 narodu polskiego i pod adresem sejmu wybranego swobodnie i uczciwie, musiano użyć nadzwyczajnych haseł i metod, aby rząd prawicowo-centrowy obalić. …

Rządy Sikorskiego

Rządy Sikorskiego

W myśl konstytucji władzę prezydenta objął zastępczo marszałek Sejmu Rataj. Ten powierzył utworzenie gabinetu gen. Sikorskiemu. Piłsudski wobec wezbranej fali namiętności partyjnych, zwłaszcza wśród narodowców, podjął się szefostwa sztabu przy Sosnkowskim, ministrze spraw wojskowych. Nowy premier ogłosił stan …

Tragedia grudniowa

Tragedia grudniowa

Otwarcie izb poprzedziły gorączkowe rokowania o podział kierownictwa w parlamencie i w kraju. Narodowcy, choć najsilniejsi uznali za swój obowiązek poświęcić interesy swych zamożniejszych wyborców – ziemian, poprawić wraz z ludowcami wadliwą ustawę 1920 r. o reformie rolnej, …

Wybory listopadowe 1922 r.

Wybory listopadowe 1922 r.

Po doświadczeniach nie zawsze budujących konstytuanty społeczeństwo spragnione było rządu, który miałby poparcie przedstawicielstwa narodowego i mógł celowo i konsekwentnie gospodarować. Dokuczyła chwiejność i kruchość partyjek – nawoływano do konsolidacji. Jeżeli pierwszy sejm zwyczajny nie stworzyłby …