Wszystkie wpisy, których autorem jest kuba

Sanacja moralna

Sanacja moralna

Głośna komisja do walki z nadużyciami nie znalazła ani jednej afery którą by warto wytoczyć przed sąd. Strzały rewolucyjne dodały serca żywiołom radykalnym; niejedno miasto otrzymało wówczas socjalistyczną radę i magistrat; sporadycznie atakowano księży. W ślad za piłsudczykiem …

Zmiana konstytucji

Zmiana konstytucji

Z wniesionego przez rząd do sejmu projektu reform (16 VI) dowiedziały się stronnictwa, że ten, kogo one postawiły nad konstytucją, nie myśli wcale „demokratyzować” Polski. Ani wywłaszczenia bez odszkodowania, ani socjalizacji, ani plebiscytu, ani referendum. Piłsudskiemu i Bartlowi …

Dziwne przewrotu następstwa

Dziwne przewrotu następstwa

Z chwilą abdykacji Wojciechowskiego władzę zastępczą znów objął w państwie marszałek Rataj. Ten oczywiście zastosował się do woli Belwederu (tj. odtąd Piłsudskiego), i mianował szefem rządu Kazimierza Bartla, profesora Politechniki Lwowskiej. Profesor, niedawno wyzwoleniec, potem twórca radykalnej …

Trzeci gabinet Witosa

Przesilenie wiosenne 1926 r., dzieło PPS, trwało trzy tygodnie, a było pełne eksperymentów, szamotań, rezygnacji i zakulisowych intryg. Po kolei wyskakiwały i padały kandydatury Witosa, Chacińskiego (ChD), Dąbskiego (PSL), Piłsudskiego, Moraczewskiego, Władysława Grabskiego. Ze Zdziechowski nadal będzie ministrem skarbu wydawało …