Wszystkie wpisy, których autorem jest kuba

Rząd lubelski

Rząd lubelski

Los dzielnicy Żółkiewskich i Sobieskich od 6 wieków zrośniętej z Polską, los milionów jej mieszkańców, wówczas przeważnie myślących i czujących po polsku, zawisł od tego czy Warszawa, Lublin i Kraków, który był im …

Naród w chwili wyzwolenia

Naród w chwili wyzwolenia

Blisko półtora wieku roboty destrukcyjnej, cztery pokolenia wychowane bez własnej państwowości, co najwyżej w tęsknocie i spiskach powstańczych, przy tym wychowane w różnych ustrojach prawnych, różnych organizmach gospodarczych i różnych systemach rządzenia – oto punkt wyjścia …

Schyłek okupacji

Schyłek okupacji

Od końca lipca marszałek Foch walił taranem w zakrzepłe linie frontu niemieckiego; 14 września [1918 r.] Austria zaproponowała aliantom pokój osobny; 26 [tegoż miesiąca] poprosili o pokój Bułgarzy, w końcu października runął front austriacki we Włoszech nad Piavą, …

Rada Regencyjna

Rada Regencyjna

Na akt lozańsko-paryski musiały Niemcy odpowiedzieć co najmniej kontrdemonstracją. 12 września [1917 r.] dwaj cesarze kreowali Radę Regencyjną z 3 członków: zostali nimi na równych prawach: arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, Zdzisław Lubomirski, popularny jeszcze niedawno prezydent Warszawy i …

Nowy kryzys w legionach

Nowy kryzys w legionach

W Warszawie do ulicznych demonstracji nie dopuszczał Beseler, ale tam także ziemia drżała pod stopami okupantów i kolaborantów. Tymczasowa Rada Stanu bezsilna, mimo najlepszych chęci i wysokich aspiracji państwowotwórczych, słuchała w zakłopotaniu wieści o tym, co …

Uchwały majowe

Uchwały majowe

Antyniemieckie podziemie narodowców skupiało się głównie w 4 ogniskach czyli grupach „Elu”: warszawskiej, lubelskiej, krakowskiej i lwowskiej. Głównymi działaczami byli: dr Zbigniew Paderewski, Juliusz Zdanowski, Stefan Surzycki, Stanisław Rymar, Stefan Dąbrowski, Zdzisław Próchnicki, Aleksander Skarbek. Wilno odcięte żelazną …