Heinz Guderian

Heinz Guderian

Heinz Guderian urodził się 17 czerwca 1888 roku w Chełmnie. Jego ojciec, Friedrich, był zawodowym oficerem w armii pruskiej. Pomimo tego, iż rodzina nie posiadała żadnych tradycji wojskowych, zdecydował się wybrać dla swego …

Hermann Goering

Hermann Goering

Hermann Goering, syn Heinricha i Franziski urodził się 12 stycznia 1893 roku w miasteczku Rosenheim w Bawarii. Jego ojciec był oficerem kawalerii w stanie spoczynku oraz wysokim urzędnikiem państwowym i to on przekazał swemu synowi tradycje wojskowe. Młody …

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels, syn Friedricha i Marian urodził się 29 października 1897 roku w małym nadreńskim miasteczku Rheydt. Miał czworo rodzeństwa: dwójkę braci i dwie siostry. We wczesnym dzieciństwie wykryto u niego poważną chorobę szpiku, w wyniku której pojawiło …

Johannes Blaskowitz

Johannes Blaskowitz

Johannes Blaskowitz urodził się 10 lipca 1883 roku w Peterswalde. Już we wczesnym dzieciństwie przejawiał niezwykłe zainteresowanie militariami, co wkrótce zaowocowało wstąpieniem młodego Johannesa do armii. Swą służbę wojskową Blaskowitz odbywał w Ostródzie, gdzie dorobił się stopnia porucznika.…

Plany niemieckie

Plany niemieckie

W marcu 1939 roku, naczelne dowództwo niemieckie rozpoczęło pracę nad „Fall Weiss”, czyli planem operacyjnym wojny z Polską. Jakkolwiek, plany ataku były opracowywane już wcześniej, jednakże dopiero od tego momentu stały się one oficjalne. W planie „Fall Weiss” …

Plany polskie 

Plany polskie

Przyznać trzeba, iż od samego początku istnienia niepodległego państwa, za największego wroga Rzeczypospolitej uważano Związek Sowiecki. Uważano go za jedynego potencjalnego agresora, z którym wojna mogłaby przysporzyć pewne trudności. Dlatego to, aż do 1936 roku, jedynymi praktycznie planami …

Armia Czerwona 

Armia Czerwona

W połowie lat 30. XX stulecia, Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (RKKA) jak ocenił to polski generał Stachiewicz, „wybija się na największą potęgę militarną Europy”. Tak było w istocie. W czasie, kiedy wypowiadał on te słowa, Armia Czerwona była najsilniejsza …