Republika Turcji

Republika Turcji

Po zniesieniu sułtanatu Mehmed VI wyemigrował na Maltę, ale kalifatu nie zlikwidowano, dlatego formalnym jego następcą, sprawującym jednakowoż wyłącznie funkcje religijne, został Abdulmecid, kuzyn Mehmeda. Sprawa ta nie była na rękę Ataturkowi chcącemu …

Droga do niepodległości

Droga do niepodległości

Fatalna sytuacja Turcji pobudziła do działania patriotów. W maju 1919 r. Grecy wylądowali w okolicach Izmiru z zamiarem zajęcia przyznanych im ziem. Towarzyszyły temu krwawe pogromy muzułmańskiej ludności. Na okupowanych terenach zaczęła organizować się partyzantka podporządkowana tzw. …

Upadek

Upadek

Wojna turecko-rosyjska lat 1877 – 78 pogłębiła finansowe problemy tak, że w 1881 r. rząd ogłosił niewypłacalność. Powstał wówczas Zarząd Długu Publicznego, który z większym lub mniejszym powodzeniem próbował ratować opłakany stan państwa. Na domiar złego Abdulhamid II wprowadził …

Zewnętrzne oznaki kryzysu

Zewnętrzne oznaki kryzysu

Reformy w Turcji nie były przeprowadzane bez przeszkód zewnętrznych. Najpierw wybuchła wojna z Rosją i Austrią, wspomniana powyżej. Wprawdzie Osmanowie nie ponieśli strat, ale działania wojenne i związane z tym wydatki wydatnie osłabiły struktury państwa. Z kolei …

Wiek reform

Wiek reform

Radykalne reformy mające na celu wydobycie państwa z rozpaczliwej sytuacji wewnętrznej, która miała swój wydźwięk w stosunkach międzynarodowych, rozpoczął sułtan Abdulhamid I (1774 – 89). Przeprowadził reorganizację wojska, którego struktury i wyposażenie uznano, całkiem słusznie, za przestarzałe. Zaczął …

Chory człowiek Europy

Chory człowiek Europy

Przełom w dziejach Turcji nastąpił wraz z zawarciem pokoju w Karłowicach w 1699 r. Panujący wtedy sułtan Mustafa II wyprawiał się na północne i zachodnie rubieże imperium w celu odpierania Rosji, Wenecji i innych państw nacierających na …

Oddech

Oddech

W 1656 r., za panowania Mehmeda IV, a właściwie jego matki, sułtanki Turhan, powołano na stanowisko wielkiego wezyra Mehmeda Paszę Kóprulu – Albańczyka z pochodzenia. Obejmując urząd, postawił szereg warunków, z których najważniejszymi były niewtrącanie się dworu do jego …

Powolny schyłek

Powolny schyłek

Już za następców Sulejmana, Selima II (1566 – 74) i Murada III (1574 – 95), pojawiły się pierwsze oznaki kryzysu imperium. Państwo zaczęło słabnąć z powodu przestarzałego systemu lennego, który rozwijającej się administracji i coraz większej armii oraz …

Złoty wiek

Złoty wiek

Złoty wiek rozpoczął się dla Turcji w zasadzie już za panowania Mehmeda II, ale dopiero za jego następców Osmanowie przeżyli prawdziwy szczyt potęgi imperium, co przełożone było nie tylko na liczbę wspaniałych budowli i ogólny rozwój kultury, ale …